Materiały do ćwiczeń dla słuchaczy EUTK.

Testy i materiały z przedmiotu administrowanie systemami operacyjnymi.

Materiały przydatne na zajęcia informatyki dla klas pierwszych.