Kurs pokazuje jak zorganizować sobie swój własny obszar w którym będziesz uczył i sprawdzał uczniów.